İnanç Sistemleri

Taş Tapıcılığı

stonehenge-sunrise

  İlk filozofların öğretilerine göre dört elementin insanın dünyasal dörtlü yapısında bir karşılığı vardır. Taş ve toprak onun kemiklerine ve etine, su vücuttaki çeşitli sıvılara, hava gazlara, ateş ise vücuttaki ısıya karşılık gelir. kemikler cesedi ayakta tutan temel iskeleti oluşturdukları ...

Devamını Oku »

Sirius, Süleyman Tapınağı ve Ufo’ lar

god_amongst_gods_by_liquidstylez

  Tapınakçılar gizli örgütü içinde “Shemsu Hor” (Horus’un gözüne tapan kült/grup) diye bilinen bir grup vardı. Shemsu Hor, aslında Mısır’da bulunan eski bir İbrani kültünün adıydı. Bu kültün inancına göre,“Sirius’lular”, İbranileri yaratmış ve eski Mısır kültürünü geliştirmişlerdi. Masonlar, tarikatlarının ve ...

Devamını Oku »

SEMAVİ DİNLERİN KÖKENİ

aa

  Prof. Muazzez İlmiye Çığ (Sümerolog); Sümerliler Tanrılar dünyası üzerine pek çok efsaneler geliştirmişler, şiirler ilahiler, törenler yaratmışlar ve bunları ilk defa yazıya geçirmişlerdir. Onların kurdukları dinler, zamanla tek tanrılı dinlerin temelini oluşturmuştur. Tek Tanrılı dinler dikkatle incelendiğinde, diğer tanrıların ...

Devamını Oku »

ANADOLU TOPLUMLARINDA GÜNEŞ KÜLTÜ

Museum_of_Anatolian_Civilizations086

Güneş, Anadolu’da bir doğa varlığı olarak üç ayrı doğrultuda ele alınıp işlenmiştir. İlk olarak güneş bir tanrıdır, koruyucudur ve bütün evrenin yöneticisidir. Tanrı kabul edilen güneş canlılığın ve yaşamın kaynağıdır. Son olarak güneş kraldır ve Anadolu’da yeryüzünü yöneten krallar onun ...

Devamını Oku »

ŞEYTANIN TARİHÇESİ

pagan--105130

  Kimdir Bu Şeytan?! Şeytan, birçok din ve mitolojide, insanları kötülüğe teşvik ettiğine inanılan, adaletsizliğin ve tüm kötülüklerin kaynağı kabul edilen varlık. İblis sözcüğü de çoğu zaman Şeytan ile aynı anlamda kullanılır. Yeryüzündeki birçok dinde ve mitolojilerde Şeytan, genellikle doğaüstü ...

Devamını Oku »

VAHİY NE KADAR VAHİY?

The_Prophet___Wallpaper_by_Uribaani

Akıl sözcüğünün kökenini biliyor musunuz? Ses uyumlarına uysa da Türkçe değil, Arapça kökenli bir sözcük. Develerin çiftleşme dönemindeki azgınlıklarını, ya da kervandan birden koşup ayrılmalarını önlemek için, ön ve arka ayaklar arasında çapraz bağlanan ve devenin yürümesine izin verecek kadar ...

Devamını Oku »

Sayın İnançlı

1958272_10152901361039548_6052792388347579031_n

  ”Güven verici bir yalan yerine, zor bir gerçeği kucaklamak.” Sayın İnançlı, Hiç kendi kendine neden inandığın şeye inandığını sordun mu? Neden seçtiğin dini seçtiğini hiç düşündün mü? Sonsuz kurtuluşun tek çaresi gibi gördüğün İsa Mesih’ e neden inanıyorsun, Karma ...

Devamını Oku »

PUTLARA TAPMAK

Every_day_I_pray_4_U_by_CamariMoonlight

“Eskiler insanı uyanışa götüren yola, “kan ve ateş yolu” demişlerdir. Bu öyle bir yol ki, ancak içinizin kan ağlamasına bakar. Çünkü çok şeyleri bırakıyorsunuz, çok sevdiğiniz varlığınızın birçok bağlarını koparıyorsunuz. Bu, insanın putlarından vazgeçmesi demektir. Tanrı’ya inanıyoruz diye hiç övünmeyelim, ...

Devamını Oku »

DEİZM – PANTEİZM – PANENTEİZM

OCCHI INFINITO

    DEİZM Deizm veya Yaradancılık, mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dini bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. “Deizm” kitabının yazarı ...

Devamını Oku »

ESKİ BİR KIZILDERİLİ İNANCI; DÜŞ KAPANI

10982198_1573728336234369_8251938195074710377_n

Dreamcatcher Rüyaları yakalayan eskiler -büyük kutsal gücü ellerinde tutarlar ve geceleri ayinler yaparlar, ayinlerden önce ise uyudukları yerin üzerine asmaları için uyuyanları güvende kılmaya yarayan özel bir ağ yaratırlar. Ağ patikalarında yol aldığında kötü rüyalar ağlara takılıp yollarını kaybeder ve ...

Devamını Oku »