10428565_1506530356287501_1014293733456356763_n

REİKİ – YERKÜREDE OLAN BİRLİĞİN ENERJİSİ

 

Dünya, özgür seçim gezegenidir. Yerkürede enkarne olan her varlık eğer görmesini biliyorsa, karma programının içeriğinde sorunlarının çözümlerine de sahiptir. Bu çözümlerden biri de Reiki’ dir. O birliğin enerjisidir. Evrensel saf sevgiye sahip yaratıcı enerjiyle, hastalıkları ve olumsuz yaşam koşullarını iyileştirmek ve dengede kalmak mümkündür.

Reiki bin dokuz yüzlü yılların başlarında yerküreye armağan edilen şifa ve meditasyon enerjisi olarak tanımlanabilir. Evrensel yaşam gücü enerjisinin auranızda ve içinizde rahat devinmesini sağlayan yaşantınıza uyumluluk ve kolaylık getiren kozmik enerjidir. Reiki sözcüğünü kodladığımızda;

REİ – Ruhsal bilgelik, doğaüstü bilgi ya da her şeyi bilen ruhsal bilinçtir.

Kİ – Yaşam gücüdür. Tüm canlılara hayat veren ve fiziksel olmayan bir enerjidir.  Her insanda var olan yaşam enerjisidir.

Yerküreye Sirius yıldızından, güneşimize yansıtılarak gelir. Güneşimiz kendi enerjisiyle birlikte Reiki enerjisini de yerküreye ulaştırır. Yerkürede bulunan bu enerjiyi, inisiyasyon sonunda, niyet ederek kullanırız. Kişiyi sakinleştirerek uzun bir süre dingin (Relax) konuma geçirir.

Duygusal ve zihinsel huzur sağlar. Kendini mutlu hisseden birey sorunlarıyla rahatça baş edebilir. Çağdaş insan, sorunlarıyla baş edebilen, hoşgörüsü geniş, sevgi eşiği yüksek erdemler taşır. Nasıl ki gün boyu kirlenen ellerinizi ve vücudunuzu su ve sabunla temizliyorsanız, kirlenen enerji alanınız da, ruhsal temizlik aracı olan Reiki ile temizlenir.

Yapılması gereken ise sadece ellerinizi bedeninize veya Reiki ile istediğiniz yere yönlendirmektir. Disiplinli kullanım alışkanlığı, içinizdeki yaşam enerjisinin akışını dengeler. Auranın temizlenmesi ile günlük yaşama coşku, sevinç ve neşe olarak yansır. Reiki’ yi kullanıp da yüreği sevinçle dolmayan hiç kimse yoktur.

Varlık, akıl, beden, ruh bütünlüğünün birleşimidir. Buna kısaca CAN diyelim. Bu üçlem arasındaki denge mutlaka sağlanmalıdır. Reiki, yaşamın bir parçası olduğu andan itibaren ruh, zihin ve beden üçgenindeki dengeyi korur.

Aura alanında YİN (negatif) ve YANG (pozitif) enerjilerin dengeli kullanımını sağlar. Negatif enerji yok edilemez, ama onu Reiki yardımıyla dengeleyebilirsiniz. Enerji alanınızı temizleyerek, her şeyden önce içinizdeki negatif duyguları pozitivize edin.

Bu düzenleme enerjiyi yükseltir. Yeterince evrensel yaşam gücü enerjisine sahip olursanız, düşüncelerinizi arındıracak ve duygularınızı dengeleyecek güce de sahip olursunuz. Yarım bardak mürekkepli su düşünün. Ona dalalar halinde katacağınız berrak su, bir müddet sonra boyalı suyu arıtacaktır. Reiki kişinin yaşamını her alanda etkileyen güçlü bir enerjidir. Frekansınızı yükselterek evrensel şuur ile birleşmenizi sağlar.

Yumuşak ve ılık bir enerji olarak hissedilen Reiki’ yi sürekli ve düzenli kullanım, bilinçte yükselmeyi başlatır. Kişi sorunlarının üstesinden sevgiyle gelmeyi öğrenir. Engeller karşısında direnç göstermez. Direncinin olmadığı yerde sürtünme, sürtünmenin olmadığı yerde yıpranma yoktur.

Sevgi eşiği yüksek bir kimse, karanlığı ışığa dönüştürebilir. Bu olumlu ve güzele yöneliş farkındalığı arttıracak, farkındalığın yükselmesi, daha kısa bir sürede idrak konumuna ulaşmayı başlatacaktır. Yaşamında güzellikleri pozitif oluşturmayı başaran, çevresini de olumlu şekilde etkiler.

Reiki ile başkalarına kötülük yapmak veya başkalarının size olumsuz davranışlarda bulunması mümkün değildir. Onay alınmadan, irade dışında yardım veya müdahale etmek amacıyla kullanmaya çalışıldığı zaman etkili olmaz. Çünkü kişinin özgür irade gücünde işlevsizliğe dönüşür.

Reiki’ nin içeriğinde sevgi, olumluluk ve pozitiflik barındırır. Pozitif bir enerji, olumsuz veya negatif yönde kullanmak isteyenlerin niyeti doğrultusunda çalışmaz. Nasıl ki hidrojen + oksijen molekülü bir araya gelmediği sürece suyu oluşturamazsa, yapısında güzel hasletlerin bulunmadığı niyetle yapılan Reiki de toplanıp akmayacaktır.

Bu enerjiyi kötü niyetle kullanacak kişilerin kesinlikle işine yaramaz. O, düşüncelerde çiçekler açtığı zaman eylem kazanan ilahi sevgidir. Reiki’ yi sadece enerji alanını temizleyen, yaşamı kolaylaştıran, stresten uzaklaştıran bir enerji olarak tanımlayamayız. Bunun ötesinde bir şeydir.

Evrim, sadece günümüzü mutlandırmak, yerkürenin sunduğu nimetlerden faydalanmak değildir. Kendimizi sevgiye açarak, ruhun neşesini ve fısıltısını duyalım. Ruhun melodisini dinleyen doğru yönde ilerler, özüyle bütünleşir ve varoluşun bilincine varır.

Madde dünyasında bu biliş, öze kavuşmakla mümkündür. Özün nerede olduğu, yerkürede bulunmanın gizemi ve yaşam sınavının sorusudur. Özü duyumsadıkça yaratıcı güç açığa çıkar ve kendi şifanızı yaratırsınız. Yaratıcı gücün hatırlanmasıyla özgürlüğü kucaklamış ve tamlığa ulaşmış oluruz.

Bu hal tasavvufta Vahdeti Vücut, doğu öğretilerinde Nirvana olarak adlandırılır. (Kur’ an’ da, pek çok ayet ‘’O’ na döndürüleceksiniz!’’ şeklinde biter.) Reiki, disiplinli ve sürekli kullanıldığı zaman tekâmül yolunu, on – on beş enkarne daha kısaltır. Hedefe daha çabuk ve kısa, fakat etkili olarak ulaştırır.

Reiki’ ye teslimiyet mutluluğa ulaşmakta en etkili araçlardan biridir. Elbette tek araç değildir. Fakat yaptırımlar getirmemesi, her an ve her yerde uygulanabilir olması, çocuk ve yaşlılar da dâhil herkesin kolayca öğrenebilmesi, kullananlar arasında ayrıcalık yaratmaması tercih edenlerin artmasına ve daima genişleyerek yayılmasına neden olmaktadır.

Soyut bir enerji olarak düşünülmekle birlikte, varlığını sıcak ve şefkatli ellerinizde fiziksel algılarsınız. Düşünsel olarak, semboller aracılığıyla mental yolla duyumsar, tanrısal sevgi ve ışık olarak duygusal akışına tanık olursunuz. Terapistin varlığı yoluyla sonucu görerek onaylarsınız. Eğer, onu algılamakta zorlanır veya bir süre hissedemezseniz kaygılanmayın. Üçüncü gözle duyumsamanız veya duyumsamamanız hiç önemli değildir.

Disiplinli bir birlikteliği sağlamak, alınacak olumlu ve mükemmel sonuçlar için yeterlidir. Kendinizi ön yargılardan ve kurallardan soyutlayın ve sadece olanı kabul edin. Zaman size kendisini tanımlatacaktır.

Reiki’ yi kendinize veya başkasına uyguladığınızda, gözlemleriniz sonucunda elde edilen enerji yükselişini ve içsel huzuru fark edersiniz. Bu dinginlik bariz bir şekilde yaşanır. Uygulayıcı, geçmişin negatif bağlarından ve geleceğin endişelerinden arınarak şimdinin gücüne ulaşır. Şimdinin gücü, bulunduğunuz anı yaşamaktır.

Yaşamın anlamı, dünyasal mantıkla kavranamayacak kadar sadedir. Onu, aklın matrisleri karmaşık hale getirir. Beyin gücü, farkındalığın özü değildir. Akıl ve gönül birlikte hareket etmediği zaman, duyguları ayarlayamamaktan, yerinde ve ölçüsünde kullanamamaktan kaynaklanan sıkıntılar başlar. Maddede olan çekim, özü perdeler.

Hayatı zorluklarla yaşamak niye? Zorlukların içinde, kolaylıklar var mıdır? Kolay olan işlerde, zorluklarla karşılaşılır mı? Anlamlı ve sade olan oluşumlarda kolaylık ve başarı vardır. Başarı ve mutluluk yan yana ilerler fakat içinde sevgi olmalıdır. Başarı; Büyürken Sevgide kalmaktır. Sevinci çoğaltan sevgi duyumsanırken içindeki gerçekler özümsenir. Özümsenenler ise mantık süzgecinden geçirilmelidir. Geçenler de yeni bir süzgeçten geçirilmelidir ki, kalan SAF ve ARİ olmalı, saf olan sevgi, ari olan sevgi, öz sevgidir.

Her şey basit olunca, kolay olur anlamında değildir. Sıradan olunca kolaylaşmaz. Amaç, sade ve ari olanı, saf bilinci yakalamaktır. Saflığın inceliği, maddede değil, manadadır. Manada güç, güçte kuvvet, kuvvette başarı saklıdır. Maneviyattaki gücü bulmak için, kaygılardan arınmak gerekir.

Korku frekansı kaygının içinde, sevgi ve başarı yer almaz. Sevgisiz başarı kimseye yarar sağlamaz. Anlamda olan sevginin özüdür. ÖZ, TÜME VARIMDADIR. Tüme varım, tamlığa ulaşmakla başarılır. Başarılar kutsanır. Kutsanma için bir üstat; ‘’Bunu tatmak en güzelidir,’’ der. En büyük enerji sevgidir. Sevgiye kabul ve izin verenler, koşulsuz sevgiyi öze indirenler, içimizde var olan İLAHİ OLAN’ a kavuşurlar.

Tamlığa ulaşmak, tasavvufta Kâmil İnsan olarak tanımlanır. Ego yelpazemizde yer alan, benmerkezci davranış biçimlerinin mükemmele ulaşmasıdır. Her zaafımızı 360 derecelik bir kadran olarak tasavvur edersek, sıfırdan başlayan ibrenin on ikiyi vurmasıyla son erer. Her ego tanımı farklı bir kadrana ve göstergede değişik skalalara sahiptir.

Negatif ve pozitif enerjileri dengelemede izlenecek en pratik ve emin yol Reiki’ yi yaşam şekline dönüştürmektir. Benmerkezci duygulardan özgürleşmenizi ve yaşam koşullarınızın değişim sürecini, birkaç seviyeden başlatır. Evrensel normlara yükselen bilincinizle, madde âlemde çağdaş seviyeye ulaşırken, manevi âlemde üst boyut frekansında kendinizi ifade edersiniz.

Alıntı

Hakkında Çiğdem Sarıgül

1969 yılında Almanya' da doğdum. 1996 senesinden beri Antalya' da özel bir hava yolu şirketinde çalışıyorum. Kendimi bildim bileli bu evrendeki gerçek rolümüzü, gerçekten nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi araştırmaya çalışıyorum. : )

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

x

Check Also

10629591_1490815617858975_7105340160501236169_n

Yaşam Enerjisi

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, dünden bugüne sürekli değişim içindedir. Yeniçağa açılan kapı, merkezi bütünlükten ...