Efsane/Mitoloji

Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması

soul_take_flight_by_kimded-d78tloh

  Psikomitolojik Terimler Doğaya ve insana özgü hayal ürünü öyküler toplamı olan mitoloji, tıpkı bilim gibi insanın evreni ve dünyayı algılama, açıklama ve anlamlandırma çabasının bir ürünüdür. Mitoloji ve bilim etkileşimi, uygarlık tarihinin başlangıcından bu yana varlığını sürdürmektedir. İnsan yaratıcılığının ...

Devamını Oku »

NORS KOZMOSU

Art by Noah Bradley

  Eski Nors efsaneleri kozmosu, cücelerden devlere kadar, her biri farklı türlere ev sahipliği yapan bir çok değişik bölge ya da dünyalar olarak tasavvur etmişlerdir. Bu çeşitli dünyalar Yggdrasil adı verilen ve aynı zamanda dünya ağacı olarak da bilinen karaağacın ...

Devamını Oku »

EFSANEVİ YARATIKLAR

4jsfkmg

  Doğaüstü güçlerin ya da insan ruhunun farklı yönlerinin sembolü olarak görülen efsanevi yaratıklar folklor, mitoloji ve dinsel imgelemede öteden beri önemli rol oynamıştır. Kimi zaman haberci ya da öğretmen olarak görünmüş veya doğanın aşılmak zorunda olunan karanlık, dizginlenmemiş güçlerini ...

Devamını Oku »

TUFAN MİTOLOJİSİNİN KÖKENİ

epic-storm

  Dünyadaki kültürlerin çoğu kendi insanlarının kökenini ve geleneklerini tarif eden bir mitolojiye sahiptir. Hikayeler genellikle Tanrıların ortaya çıkışını, insanlığın yaratılışını, kodların ve yasaların oluşturulmasını içerir. Bu mitler sıkça davranışların, spiritüel ve zengin bir hayatın nasıl yaşanacağını tarif eden modeller ...

Devamını Oku »

Mahabharata Destanı’nın Uçan Daireleri Vimanalar

pedra vimana

  “Bu günümüz, dünün düşünceleridir, şimdiki düşüncelerimiz yarınımızı inşa edecektir, yaşamımızı düşüncelerimiz yaratır.” Hindistan’ın ulusal destanı Mahabharata “İnsanlığın Öyküsü” anlamına gelir. Destanda uzak geçmişte kaybolan bir uygarlık ve çok büyük bir savaş anlatılır. Savaş, ilk bakışta klanlar arası basit bir ...

Devamını Oku »

İnanna ve Aşağı Dünya’nın Yedi Kapısı (İnanna ve UFO Yolculuğu)

71

  Birçok kadim metinde çok uzaklara yaptığı yolculuklarından söz edilen İnanna/ İştar, Aratta’daki ilk uzak bölgesi ile Uruk’taki mekânı arasında gidip gelir. Eridu’da Enki’ye ve Nippur’da Enlil’e uğrar ve Sippar’daki karargâhında erkek kardeşi Utu’yu ziyaret eder. Ama en bilinen yolculuğu, ...

Devamını Oku »

PAN

11075285_1556959517911251_1813032811206458396_n

  Yunan mitolojisinde Pan (Παν), Hermes’in Arkadya’lı bir periden (Penelopeia, Sose veya Thymbris) doğma oğlu olup çobanların, sürülerin, avcılığın, dağlık ve tenha arazilerin, pastoral müziğin tanrısıdır. Belden aşağısı keçi biçimindedir, ayrıca keçi gibi boynuzları ve kuyruğu vardır. Kulakları sivri ve ...

Devamını Oku »

MİTRAİZM

2

Hıristiyanlıktan önceki en büyük kültlerden biridir. Kimi araştırmacılara göre başlangıçta bir inisiyasyon biçimi olan Mitraizm sonradan bir kült haline gelmiştir. Mitraizm, Roma İmparatorluğu topraklarına Kommagene Kralı I. Antiochos sayesinde Anadolu’dan yayılmış ve inisiyatik biçimini kaybettiği Avrupa’da bir kült biçimine sokulmuştur. ...

Devamını Oku »

Mitolojik Tanrılar

Poseidon_Neptune_Greek_God_Art_03

  Mitolojik tanrılar, genellikle fanilerle pek karışmamış, ayrı ve saf bir soydan gelen, doğa olaylarını yönetip insanların kaderini tayin eden, ölümsüz, doğaüstü varlıklardır. Tanrılar, erkek, dişi, çok cinsiyetli veya cinsiyetsiz olabilirler. Tanrıların dişi olanları “tanrıça” olarak nitelendirilir; “tanrı” denilenlerse çoğunlukla ...

Devamını Oku »

YUNAN MİTOLOJİSİNDE CİNLER

1

Folklorik anlamda “cin” teriminin karşılığını, Eski Yunan mitolojisinde “daimon” olarak buluyoruz. İşler ve Günler adlı eserinin Soylar Efsanesi bölümünde (106-201), ölümsüz tanrıların peş peşe beş insan soyunu yarattığını söyler Hesiodos. Titanların en ulusu olan tanrı Kronos, ilk insan soyunu topraktan ...

Devamını Oku »