Sembolizm

Beş Sayısı ve Beş Uçlu Yıldız Sembolü

elements_pentagram_by_chrome_dreaming-d4l5p1l

Beş sayısı, eril ve aktif prensibi temsil eden üç ile dişil ve pasif prensibi temsil eden iki sayısının toplamıdır. Beş aynı zamanda meditasyonun, dinin, faaliyetin, çok yönlülüğün ve doğu ezoterizmi dışındaki ekollerde beş duyunun sembolüdür. Beş sayısı insanla ilişkilendirilir, insanın ...

Devamını Oku »

AY SEMBOLÜ

JQIYO

  Ay sembolü, bazı tradisyonlarda doğadaki, evrendeki düalite prensibini ve birtakım güçlerin kutupsallık göstermesini simgelemek üzere kullanılmıştır. Devriliğin, periyodik değişimin ve yenilenmenin sembolüdür. Doğum ve ölüm çemberinin, yani ölüm ve yeniden doğuşun sembolüdür. Ay genellikle dişil güç olarak, Ana Tanrıça, ...

Devamını Oku »

ATEŞ SEMBOLÜ

11014980_1549662005307669_4137978576231499222_n

Dört temel unsurdan biri olan ateş, kâinatı meydana getiren en büyük güç ve enerjilerdendir ve pek çok tradisyonda yeri olan kutsal bir semboldür. Çeşitli geleneklerde sembolize ettiği anlamlar incelendiğinde çoğunlukla ruhla, ‘gerçek olan’la, sezgisel bilgiyle, ilahi olanla, arınmayla, dönüşümle, güçlü ...

Devamını Oku »

Dönüşüm Aracı – Asaların Sırrı

druid_by_edli-d2zocxe

  Asalar fantastik edebiyatın ve sihir dolu filmlerin vazgeçilmez unsurudur. Film sektörünün esin kaynağı olduğu çok eski betimlemelerde, mistik kişiliklerin çoğunda bir asa vardır. Asasıyla denizleri ikiye ayıran Hz. Musa, elinde asasıyla beyazlar içinde insanlara yardım eden Hızır, ilginç asalarıyla ...

Devamını Oku »

AĞAÇ SEMBOLÜ

1476271_665482316907713_8011167768920894447_n

  Ağaç, geleneklerde en sık rastlanan sembollerden biri olup birçok yerde hakikat ağacı, hayat ağacı, evrensel ağaç, kozmik ağaç, dünya ekseni, dünya ağacı, iyi-kötü bilgisinin ağacı, ters hayat ağacı gibi isimlendirmelerle anılır. Hıristiyanlıkta, Yahudilikte, İslam’da, Şamanizm’de, Kızılderili Gelenekleri’ nde, Çin ...

Devamını Oku »

40 SAYISININ GİZEMİ

The_Numbers_by_johnshine

Hemen hemen bütün kültürler sayılarla ilgilenmiş, hatta sayıların yaşamdaki rollerini biraz da abartmışlardır. Filozoflar da her şeyi sayı ile açıklamaya çalışmışlar, sayıların gizli, ahlaki ve sembolik güçleri olduğunu, âlemin bile belirli sayısal ilişkilere göre yaratıldığını ileri sürmüşlerdir. ‘1’ sayısı tekliği ...

Devamını Oku »

22 SAYISI

Sirius_B_by_ApoXile

Yirmi iki tamlığın, İlahi Tesir’ in yeryüzüne inişinin ve İlahi Kelam’ ın sembolüdür. Sirius B yıldızının sembolü olarak kabul edilir. Yaratılışla da ilişkilendirilen yirmi iki sayısı nümerolojideki üstat sayılardan biridir. Sayı, Mu ve Atlantis’e indirilmiş ve Atlantisli bilge Hermes-Thot tarafından ...

Devamını Oku »

13 Sayısının Gizemi Sırrında Saklı

13_kitties_by_14_bis

Varoluştan bu yana 13 sayısına bir sürü anlamlar yüklenmiştir. Çünkü sırrını herkes öğrenir ama anlayamaz. Anlaşılamama nedeni ise herkesin kendi algısında yüklediği anlamda gizlidir. Gizin açılımı insanlığın belli bir algı seviyesine ulaştığında tam olarak idrak edilip anlaşılacaktır. Ne zaman olacak ...

Devamını Oku »

Tarihten Gelen Muamma: Esrarengiz Labirent

1

ESRARENGİZ LABİRENT Bu sembol gerçekten bir muamma. Karşımıza dünyanın değişik yerlerinde ve zamanlarında çıkıyor. Anlamı bir sır. Bazı kaynaklara göre dinsel amaçlı bir simge olabilir. Bazılarına göre ise insan beynini temsil ediyor olabilir.. Fakat kimse bu gizemli şekil hakkında kesin ...

Devamını Oku »