Sembolizm

GÜNEŞ SEMBOLÜ

photo

Güneş hemen hemen tüm tradisyonlarda kutsallık atfedilen, ışığın, bilginin, iyiliğin, Yaratıcı gücün, Ruhsal Yönetim’in temsili olarak ortaya çıkan bir semboldür. En yüce kozmik güç; her şeyi gören ilahilik ve onun gücü, Tanrı’nın fizik ortamda tecellisi, kozmosun kalbi, varlığın ve sezgisel ...

Devamını Oku »

GİZEMLERİN ELİ

10368384_1544899959117207_6681666608251199084_n

  Bu resim gizem okullarına girecek olanlara uzanan eli tasvir eden bir tabletten alınmıştır. Büyük Sanat’ın müridi bu eli ilk tuttuğunda el kapalıdır. Elin içindeki sırrı ifşa edebilmek için önce eli açacak bir yöntem bulmalıdır. Simyada el, physicorum eriyiğinin hazırlanması ...

Devamını Oku »

EL SEMBOLÜ

56882bb151f3e2e8a165329f42988f58

  El sembolü, genel olarak tezahürün, icranın, uygulamanın, gücün, tesir aktarımının, hâkimiyetin ve otoritenin sembolü olarak kabul edilir. Paleolitik mağara resimlerinde şu an hala el figürlerine rastlanıyor. El sembolü pek çok anlama sahiptir ve ayrıca negatif veya pozitif kutupları da ...

Devamını Oku »

DÖRT KAPI ve GÖNÜL AYNASINI PARLATMAK

inner_space_by_phantsythat-d87c1fx

Tasavvuf ya da Sufizm en kısa tanımıyla kişinin öz benliğini aramak için çıktığı yolculuğun adıdır. Tasavvuf Yolu, tanımlarla gösterilecek bir yol değildir çünkü bir mistiğin ya da yolcunun varmayı amaçladığı, dile getirilmeyecek o ‘Hakikat’, bildiğimiz herhangi bir algılama yolu ile ...

Devamını Oku »

DOKUZ SAYISI SEMBOLÜ

76f00ecc095f9275

9 sayısı, 3×3’ün mutlak gücünden oluşur, o üçlü Triad, tamamlanma, erişmek, başarmak, başlangıç ve sonla, göksel ve ruhsal rehberlikle ilişkili bir sayıdır. Dokuz, dünyadaki cennetin sembolüdür ve bozulmaz bir sayıdır. İç içe geçmiş iki üçgen figürü ile sembolize edilir ve ...

Devamını Oku »

DAVUD’UN YILDIZI

hu

Ezoterik açıdan, Toprağın ve Suyun birleşimi olarak gökyüzü ile yeryüzünün birleşmesi ve iç içe geçmesi anlamına gelen bu gök hareketinin hayli derin spiritüel yorumları var. Üçgen sembolü her şeyden önce sağlamlığı, duruluğu ve bir yükselişi yansıtır. Toprak ve su burçlarında ...

Devamını Oku »

DAİRE SEMBOLÜ

Interconnected_by_mrvelocipede

“Tanrı merkezi her yerde, dış yüzeyi hiçbir yerde olan bir dairedir”.  Hermes Trismegistus Daire, bütün şekillerin kendisinden çıktığı en mükemmel geometrik form, çoğu tradisyonda yeri olan evrensel bir semboldür. Yuvarlak form en doğal şekil olduğu için kutsaldır, kendi kendini kontrol ...

Devamını Oku »

Cehennem ateşinde yanma

the_amnesials_of_our_darkness_by_kimded-d5vtwbf

  Çeşitli mitolojilerde, tradisyonlarda ve dinlerde sözü edilen bir semboldür. Hinduizm’de ilâh Agni ile simgelenir. Sembolün simgelediği anlamlar ruhçu ve ezoterik bilgilerle şöyle açıklanır: 1- Ölüm olayı ile öte-âlem’e spatyum geçen varlığın, ruhçulukta kendiliğinden imajinasyon aşaması denilen ilk aşama sırasında ...

Devamını Oku »

Boğa Kültü ve Sembolizm

12380158_914905361932445_1664690597_n

  Torların ülkesi, boğaların ve yüksek yerlerin ülkesi; ışıkların ülkesi olarak bilinen yerdir Anadolu. Çatalhöyük’ten güneye bakınca, adını kutsal boğadan alan Toros Dağları’nın gözlenebilmesinin; eski uygarlıkların yüksek yer tutkusu ve yüksek yerlere kutsal merkezler inşa etmelerinin, vahiy sisteminin yüksek dağlarda ...

Devamını Oku »

Beytlehem Yıldızı

a

İsa, Kral Hirodes’in günlerinde Yahudiye Beytlehem’inde doğduğu zaman, işte, Şark’tan Yeruşalim’e müneccimler gelip dediler: “Yahudiler’in kralı doğan zat nerededir, çünkü onun yıldızını Şark’ta gördük ve ona secde kılmaya geldik. Ve işte Şark’ta gördükleri yıldız, önlerince gidiyordu, ta çocuğun bulunduğu yere ...

Devamını Oku »