one_together_1000_px

ON SEMBOLÜ

 

10, kozmosun ve yaratılış paradigmasının sayısı olarak kabul edilmektedir. Tüm sayıları ve dolayısıyla da her şeyi ve tüm olasılıkları içerir, tüm sayıların kökeni veya dönüm noktasıdır. Her şeyi kapsayandır, yasadır, düzendir, hâkim olandır…

Tetraktis; yani 1 + 2 + 3 + 4 = 10, ilahiliği sembolize eder ve aynı zamanda 1 noktayı temsil eder, 2 uzunluğu, 3 düz bir yüzeyi (üçgen olarak), 4 ise katılığı ya da mekânı temsil eder. 10 ise mükemmel sayı, birliğe geri dönüştür. İki eli temel alırsak, 10 tamamlanma ve tüm sayıların temelidir. İsa’nın adının ilk harfi olan İota’ nın sayısal değeri 10’dur.

Çeşitli Tradisyonlarda:

On aynı zamanda yolculukların tamamlanmasının ve kökene geri dönüşün sembolüdür. Odiseus 9 sene dolaşmış ve onuncuda geri dönmüştür. Truva 9 sene boyunca kuşatılmış, onuncu yıl düşmüştür. 10 aynı zamanda çevredeki 9 ile merkezi birin toplamı olanın, dolayısıyla da mükemmel olanın sayısıdır. 10 aynı zamanda bahar bayramının çiçekli direğini sembolize eder, bir eksen ve etrafında dans eden bir halka gibi.

tree_of_life_by_mmz0r-d2oojpkYahudilikte 10 sembolü, tamamlanma ve mükemmellikle ilişkilendirilir. Kabala’nın 10 sefirotu (ilahi tezahürler) aynı zamanda kökleri gökte, dalları yerde olan ağaç olarak da düşünülür ve isimleri de Tanrı’nın 10 gizli ismine tekabül eder.10 sembolü, zaman zaman evlilikle de ilişkilendirilmektedir.

Bir Kabalistik sistem olan 10 sefirotun altında yatan fikir, tanımın ötesinde üçlü birliğe açılan birliktir. Bunlar yüksek 3 sefirottur: Keter (beyaz), hokhmah (gri) ve binah (siyah). Dördüncü sefirah olan hesed ya da gedullah maviyle bağlantılıdır. Beşincisi olan gevurah ise kırmızıyla, bunların kombinasyonları olan dokuzuncu sefirah olan yesod ise koyu mor olarak gözükür. Altıncı sefirah olan tiferet (sarı), yedinci netsah’la (yeşil) ve sekizinci hod’la ilişkilidir. Bunlar sırayla dördüncü ve beşinci sefirotla bağlantılıdır ve son nokta onuncu sefirah olan malkhut ya da Shekinah’tır. 10 sefirot arasındaki bağlantılardan bütün kozmik yapı ve içsel ilahi etkinlik geliştirilebilir…

Kabalizmde 10, Ebedi Kelam olan Yod’un, sayısal değeridir. 10, ilahi ismin ilk harfidir. Parlak zekâ, İlahi destek, 10 Emir, Krallık, Tanrı’nın 10 ismi, Sefirotların sayısı, Ein Soph’tan yayılan küreler veya tesirlerdir, genellikle Hayat Ağacı ile temsil edilir. Monad olan ilk varlıktır.

Her biri eril-dişilin orijinal trinitesinin bir imajı olan Üç triniteden oluşan ve zekâyı birleştiren diğer dokuzun ilk nedenidir. 10. Olan Adoni, birliğe mistik geri dönüşü temsil eder.

Pisagor sembolizminde on sayısı; her şeyi kapsayan, her şeyi sınırlayan “ana” olarak kabul edilirdi. İlk dört sayının toplamı olduğu için (1 + 2 + 3 + 4) asli bir varlıkla, ruhun üçlü etkinliğiyle ve dört elementte gördüğümüz gibi maddenin dörtlü var oluşuyla bağlantılıydı. Dolayısıyla 10 her şeyi içermekteydi ve geometride eşkenar üçgen olarak gösterilebilirdi. 10, çokkatlılıktan ortaya çıkan birliği temsil eder.

Musa’ya verilen 10 Emir ve Budizm’de de 10 Emir vardır. Zohar’da, dünyanın 10 sözcükle yaratıldığı bilgisi vardır. 10’un önemi, bütün varoluşun temeli olan, hiç ara vermeden ve yeni bir başlangıç olmadan görünen ve görünmeyen yaratılış dünyasına akan hakiki ilahi varlıklar dünyası olan 10 sefirot’un biçimi, zaman zaman Adam Qadmon’un, asli Âdem’in ya da mükemmel insanın, kozmik biçimi olan makropospia olarak açıklanır. Pisagorcu eğilimler bu sistemi en hayranlık uyandıracak tarzda incelikle işleyerek etkilemiştir. 

Pisagorculukta 10; Monaddır, sonsuz genişleme ve mükemmelliktir.

10 sembolü, İsmaili Tarikatı’nda da önemli bir sayıdır, iki rakamlı ilk sayı olduğu için 10’un özel bir önemi olduğuna işaret etmişlerdir. Klasik İsmaili Felsefesi, zekâ sahibi olanlar ya da baş melek türleri olarak betimlenebilecek 10 yüksek hudut olduğunu kabul eder.

Çin Tradisyonunda 10; merkezinde chi karakteri olan ve hem yin hem de yang gibi, her iki yönle de karşılaşan benliği, yani mükemmel figürü simgeleyen bir haçla temsil edilir. 10 göksel kol vardır ve bu, muhtemelen 10 günlük hafta ile bağlantılıdır. Çin’de 10 bin şey, yani sayılamayan, tezahürün tamamını sembolize eder.

Hıristiyanlıkta; 10 Emir vardır, 10 lamba meseli, 10 bakire ve 10 meleke vardır. Gnositisizmde 10 Eon, Pleromadan yayılan Sefirotlara dönüşür. Süleyman’ın Tapınağı’nda 10 leğen, 10 masa ve 10 şamdan vardı. Kerubiler 10 cubit (dirsekten el bileğine kadar olan uzunluk ölçü birimi) yüksekteydi ve Kutsal Emanet Sandığı’nın önünde 10 Levili vaiz vardı.

Hinduizmde ise; 10’un daha yüksek seviyeleri, örneğin 100 ve 1000 gibi, tüm Hindu kozmolojisinin temelidir. Roman Tradisyonunda; 10 mükemmel şekil olan x rakamı ile temsil edilir.  Tamamlanmanın daha yüksek dizilimleri olan 100 ve 1000, tüm Hindu kozmolojisinin temelidir.

Sümero Semitik Tradisyonda;  Bahar Festivalinin onuncu günü tanrıların tümünü içine alan bir törenle kutlanır.

10 sembolü Ezoterizmde, inisiyenin tamamlanma aşamasına gelmesinin sembolüdür. Ruhsal dünyaya ulaşma noktasına gelme, psişik algıların netlik kazanması da bu tamamlanmanın sonucu olarak gelişecektir. 10 sembolü ile kişinin hayatında meydana gelmesi beklenen çeşitli tezahürler ifade edilir.

Kaynak: Astroset

Hakkında Çiğdem Sarıgül

1969 yılında Almanya' da doğdum. 1996 senesinden beri Antalya' da özel bir hava yolu şirketinde çalışıyorum. Kendimi bildim bileli bu evrendeki gerçek rolümüzü, gerçekten nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi araştırmaya çalışıyorum. : )

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

x

Check Also

49235

KOZMİK YUMURTA

  Yaratılışı ve kozmik evrenin meydana gelişini ifade edebilmek üzere, çeşitli tradisyonlarda kullanılan bir ...