asas

KUTSAL COĞRAFYA

 

Dünya gezegenini bir insan bedeni gibi ele alan Batı ve Doğu okültizmi terimleriyle ifade etmek gerekirse, yerkürenin organlarını, akupunktur meridyenlerini, çakralarını ve bunlarda dolanan seyyal akımları konu alan psişik – spiritüel coğrafyaya verilen ad. Batı okültizmine göre, insan bedeni gibi bir çeşit organları bulunan yerküre, insan  bedenindeki kanın dolaştığı damarlar ve sinir sistemi gibi birtakım enerji kanallarıyla örülü ya da sarmalanmış durumdadır.

Batıda ley hatları denilen bu kanallarda akan enerji telürik enerji ya da ley enerjisi adını alır. Okültistlere göre , peygamberlerin spiritüel temaslarının genellikle dağlarda (Hira, Sina, Zeytinlik dağları gibi) olması bir tesadüf değildi ve ley bilimini bilen eskile tapınaklarını ve kutsal merkezlerini rastgele değil, hep bu hatlar ve hatların kesiştiği kavşaklar (güç noktaları) üzerinde kurmuşlardı.

 

3. Frage Ley Lines

Kimilerine göre bu bilim, eskilere Atlantis ve Mu uygarlığından miras kalmıştır. Söz konusu enerjiye Çin tradisyonlarında Chi gücü denir. Çin tradisyonlarına göre kutupsallık (Yin ve Yang) gösteren Chi gücü insan bedenindeki kanallarda (Kun – Mei) da öyle akar. Çin’ de yerkürenin bu kanallarını konu alan ve halen uygulama alanı olan okült bilime Feng Shui adı verilir. Hint okültizmine göre ise, yerkürede insan bedenindeki gibi 7 çakra vardır. yerküredeki tüm kutsal, inisiyatik ve spiritüel  faaliyetler hep enerji hatlarının dağıldığı bu çakralarda yoğunlaşır. (Kimi okültistlere göre Dünya çakraları henüz tam anlamıyla faaliyette değildirler. Tam anlamıyla harekete geçtiklerinde Dünya büyük bir değişime uğrayacaktır.

Sacred-Omphalos-Stone-delphiOkült bilgilere gör ‘Omphalos’ yerkürenin kalbi, yerin göbeği, yerin ana çakrası gibi adlarla veya kimi tradisyonlarda gerçek bir coğrafi dağı göstermeyen kutsal bir dağla ifade edilen yer, Dünya’ nın kozmik – seyyal tesirlerle irtibat noktasıdır; yani Dünya gezegenine kozmostan gelen seyyal akımların Dünya gezegenine giriş yeridir. Türk tradisyonlarında buraya yerin göbeği denirdi. Şamanist Türk tradisyonlarına göre, yerin göbeği ‘Göğün Göbeği’ denilen Demir-Kazık yıldızıyla irtibat halindedir.

Dünya başka yıldızlardan da tesir almakla birlikte esas olarak bu yıldızdan tesir alır. Dünya’ nın bu seyyal merkezine oturtulan sembolik ya da kutsal dağa Grekler’ de ‘Olimpos’, Hintililer’ de ‘Meru’, Kailas’, İslami tradisyonda ‘Kaf Dağı’, Toltekler’ de ‘Aztlan’ ın Ak Dağı’, Keltler’ de ‘Yeşil Adadaki Ak Dağ’, Türk tradisyonlarında ise ‘Altın Dağ’ (Altay Türkleri), ‘Demir Dağ’, ‘7 Kudaili Semuru Dağı’, ‘Kut Dağı’ vb. adlar verilmiştir.

Ezoterik bilgilere göre, kutsal ırmakların ve kutsal dağların söz konusu kutsal coğrafyayı, yani ley hatlarının ve yerküre çakralarının haritasını ve ley enerjisinden psişik ve fiziksel faaliyetlerde yararlanmayı iyi bilen Atlantis ve Mu halkları kıtalarından göç etmek zorunda kaldıkları zaman rastgele yerlere göç etmemişler, bu enerjinin yoğun olarak dolandığı bölgelere göç etmişlerdir. Bu halkların anavatanlarından göç ettikleri başlıca bölgeler şunlardır:

  1. Anadolu
  2. Orta Asya (Tibet, Gobi ve Uygurlar’ ın halen yaşadığı Doğu Türkistan üçgeni arasındaki bölge)
  3. Mısır
  4. Yucatan (Meksika)
  5. And Dağları’ nın orta kısmı (Arjantin’ in kuzeyini kapsar)

Kimileri ise kutsal coğrafya terimini ley coğrafyası için değil, insanlığa tarihsel süreç içerinde dayanak – destek olmuş, küçük spiritüel güneşler gibi enerji yaymış, açık ve gizli, inisiyatik veya spiritüel merkezlerin oluşturduğu spiritüel tesirler coğrafyası anlamında kullanır. Bu anlamıyla terim, yerleri dönem dönem değişen topluluklar merkez kabul edildiğinde her dönemde değişen bir coğrafyayı ifade eder.

Buna karşılık okült bilgilere göre söz konusu toplulukların yerleri değişse de ley hatları haritası değişmez; değişen, hangi zamanda hangi ley odaklarının etkin olarak kullanılacağına karar veren görünmez hiyerarşinin müdahalesiyle, bu tür spiritüel yayın toplulukların değişik dönemlerde değişik ley odaklarında oluşmasıdır. Yani, değişikli ley hatları üzerinde kalmak koşuluyla yer değiştirmekten ibarettir.

Kaynak: Dharma Ansiklopedi

Resim Ekleme: Çiğdem Sarıgül

Ana Görsel: Dijital Sanatçı Android Jones

 

Hakkında Çiğdem Sarıgül

1969 yılında Almanya' da doğdum. 1996 senesinden beri Antalya' da özel bir hava yolu şirketinde çalışıyorum. Kendimi bildim bileli bu evrendeki gerçek rolümüzü, gerçekten nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi araştırmaya çalışıyorum. : )
x

Check Also

thoth-mynzah-osiris

HERMETİK ÖĞRETİ’DE İNİSİYASYON

  Başlangıçtan bu güne kadar yeryüzünde yaşamış inisiyeler içinde beşeriyeti belki de en fazla ...