Yazar Arşivi: Çiğdem Sarıgül

1969 yılında Almanya' da doğdum. 1996 senesinden beri Antalya' da özel bir hava yolu şirketinde çalışıyorum. Kendimi bildim bileli bu evrendeki gerçek rolümüzü, gerçekten nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi araştırmaya çalışıyorum. : )

NEKROMANSİ

kok

  Nekromansi (Yunanca: nekromantía, İngilizce: necromancy), ölmüş kişilerin ruhlarını, birçok nedenden dolayı, doğaüstü kötücül güçlere karşı ruhsal koruma olarak çağırma olayına verilen addır. Antik Mısır ve Babil’de ortaya çıkan nekromansi ayrıca İsrail, Çin ve Greko-Roman dünyada da bolca tatbik edildi. ...

Devamını Oku »

MUCİZE NEDİR?

21393

İçinde yaşadığımız âlem, imkânlar âlemidir; eski dilde buna “âlem-i mümkünat” denir. Yani öyle bir ortam içindeyiz ki, burada akla gelen ya da gelmeyen her şey olabilir. Bir örnek, bir ibret olmak üzere; bir numune, bir deneme olsun diye her şey ...

Devamını Oku »

Mevlana’nın Paranormal Özellikleri

jj

İslam mistisizminin önemli isimlerinden Mevlâna bütün büyük sufiler gibi parapisişik yetenekler sergilemiş ve yaşamı boyunca ortaya çıkan doğaüstü olaylara çevresindekiler tanıklık etmiştir. Sufi ekollerinde bu, öğretinin bir parçasıdır. Gerek medidatif çalışmalar, gerek konsantrasyon çalışmaları ile belli bir süre sonra kendiliğinden ...

Devamını Oku »

MESNEVİ’ye FARKLI BAKIŞ – Yüksek Ben (“Dost”) Kavramı

10458386_1558636111076925_8285464585014482730_n

Enkarne varlıklar olarak, İlahi İrade Yasaları çerçevesinde ve belli bir yaşam planına uygun olarak, daha doğrusu, geçmiş yaşamlarımızın bileşkesinin belirlediği belli bir yaşam planını uygulamak üzere dünya dediğimiz bu tekâmül ortamında bulunuyoruz. Bu durumda, aslı esası ruh olan bedenli varlıklarız. ...

Devamını Oku »

Melekler

angel_statue_by_vini07-d5kziwe

    En azından, Sümer’de 6000 yıl önce uygarlık başladığından beri, melekler insan deneyiminin ortaya konmasında çok yakın bir rol oynadılar. Mezopotamya’nın kadim şehirlerinde meleklerin rölyefleri (kabartmalar) keşfedildi ve Dünya üzerinde var olduğu bilinene en eski yazıtlarda Sümer çiviyazısı silindirleri ...

Devamını Oku »

MEDYUM KİMDİR?

10953428_1537495253191011_6985239636789225225_n

  Bedensiz varlıklarla ruhsal bağlantı kurup, insanlarla ruhlar arasında iletişimi sağlayan, hassas yapılı, özel yeteneklere sahip kimseye medyum denir. Medyumluk, yapmış olduğu fonksiyon ve meydana getirmiş olduğu işler bakımından dünyanın en eski irtibat aracıdır. Medyumlar göksel dünyayla, yani ahiret dediğimiz ...

Devamını Oku »

KORKU TEKÂMÜLÜ ENGELLER

mind_tricks_by_amorphisss-d3ezttf

Korku ve dehşet gibi duygular derinin hemen altında hissedilir ve enerji kalıpları böbreklerde tutulur. Böyle duygular insanın tüm bedenini sararak ürkütücü bir tünelin içine çekiliyor duygusu yaratır. Korku oluştuğunda, duygu beden daha hızlı titreşir. Kendinizi korku tarafından esir alınmış hissedebilirsiniz. ...

Devamını Oku »

Kendini Bilmek

10957567_1539481926325677_2001679283742388807_n

Kendini Bilmek, insanın kendisi hakkında her yönüyle sorgulama yapmasıdır. Sorgulama yapmak, kendini arayan keşfetme yolunda çabalayan varlık için ayna vazifesi görmektedir. Kendimizi sorgulamak objektif bakış açısıyla kendimizi karşımıza alarak noksan taraflarımızı tespit etmeye gayret sarf etmek, kendini tanıma ve bilme ...

Devamını Oku »

KEHANET VE KÂHİNLİK

31358

  Kehanet olgusuna en ilkel kabile kültürlerinden en gelişmiş diyebileceğimiz uygarlıklara kadar tarihin her devrinde, her toplumda rastlamak mümkündür. Bu olgu insan şuuruna özgü bir yeteneğin eseridir ve bazı insanlarda doğuştan mevcut olmakla birlikte aslında hepimizin içinde saklıdır. Kehanet Nedir? ...

Devamını Oku »

Karma Yaratmak -Rüyadan Uyanış

aum_flower_mandala_by_gabrielsampad-d34eact

Bartholomew Biri bana, kendinizi, istediğiniz bir şeyi yaratmaya bıraktığınızda başkaldıran kuşkular hakkında ne yapılabileceğini sordu. Onlar inanıyorlar ki, sizin için olayları -size rağmen- yaratan “Karma”dır ve sizin bu süreç üzerinde hiçbir kontrolünüz yoktur. Peki, Karma’ nın yaratma olayıyla çakışması nasıl ...

Devamını Oku »