Spiritüalizm

PERİSPRİ – ASTRAL BEDEN NEDİR?

pa8

Ruh özündeki sonsuzluk ve ilâhî kudret nedeniyle doğrudan doğruya maddeyle temas edemez. Zaten madde de ruhun enerjisini doğrudan taşıyamaz. Arada başka maddî araçlar, bedenler vardır. Bu ara vasıtalara, ara bedenlere ruhçulukta perispri adı verilir. Doğu öğretilerinde bu bedenlere astral, mantal, ...

Devamını Oku »

Ölüm ötesi Deneyimi:

60Xi6nk

Bedensel işlevleri bakımından tıbben ölü sayılmalarından bir süre sonra, kendiliğinden veya reanimasyon (yeniden canlandırma) yöntemleriyle yasama geri dönen kimselerin bu sırada geçirdikleri deneyimlere verilen ad. Terim, 1970’de ABD’li hekim ve araştırmacı Raymond Moody tarafından ortaya atılmıştır. Dr. Moody ve Dr. ...

Devamını Oku »

OBSESYON

fff

Bedenli veya süptil negatif varlığın dünyasal bir varlığa kanca atması, yani onu etkisi altına alması, yaratıcılığın ifade bulmasına engel olur. Etki altına alma, bir varlığın diğeri üzerinde denetleyici tesiridir. Kanca atılan kişi, etkileyen varlığın süjesi durumuna düşer. Etki altına alma, ...

Devamını Oku »

MUCİZE VE EVRENSEL YASALAR

cf8319ca73373228677e3483f4271dd7-d5pfz4g

Maddesel ve ruhsal boyutlarıyla beraber bir gerçek vardır ki, bunu görmek için çok kültürlü olmaya, bir bilim adamı ya da yüksek sezgilere sahip bir kimse olmaya hiç gerek yoktur. Gerek mikro âlemde, gerekse makro âlemde muhteşem bir düzen ve uyum ...

Devamını Oku »

Ne kadarını görmek istiyoruz?

10924707_1537744556499414_3318659002274213831_n

  Evrenin bize biçtiği değer, ancak bizim kendimize biçtiğimiz kadarıdır. Biz kendimizi nasıl görüyorsak, evrende bizi öyle görüyor. Biz neler istiyorsak onlara karşılık veriyor. Çünkü bulunduğumuz nokta, baktığımız biçim, içinde bulunduğumuz alanları yaratıyor. Evren bizim gördüğümüz kadarıdır. Biz ne kadarını ...

Devamını Oku »

MUCİZE NEDİR?

21393

İçinde yaşadığımız âlem, imkânlar âlemidir; eski dilde buna “âlem-i mümkünat” denir. Yani öyle bir ortam içindeyiz ki, burada akla gelen ya da gelmeyen her şey olabilir. Bir örnek, bir ibret olmak üzere; bir numune, bir deneme olsun diye her şey ...

Devamını Oku »

Mevlana’nın Paranormal Özellikleri

jj

İslam mistisizminin önemli isimlerinden Mevlâna bütün büyük sufiler gibi parapisişik yetenekler sergilemiş ve yaşamı boyunca ortaya çıkan doğaüstü olaylara çevresindekiler tanıklık etmiştir. Sufi ekollerinde bu, öğretinin bir parçasıdır. Gerek medidatif çalışmalar, gerek konsantrasyon çalışmaları ile belli bir süre sonra kendiliğinden ...

Devamını Oku »

MESNEVİ’ye FARKLI BAKIŞ – Yüksek Ben (“Dost”) Kavramı

10458386_1558636111076925_8285464585014482730_n

Enkarne varlıklar olarak, İlahi İrade Yasaları çerçevesinde ve belli bir yaşam planına uygun olarak, daha doğrusu, geçmiş yaşamlarımızın bileşkesinin belirlediği belli bir yaşam planını uygulamak üzere dünya dediğimiz bu tekâmül ortamında bulunuyoruz. Bu durumda, aslı esası ruh olan bedenli varlıklarız. ...

Devamını Oku »

Melekler

angel_statue_by_vini07-d5kziwe

    En azından, Sümer’de 6000 yıl önce uygarlık başladığından beri, melekler insan deneyiminin ortaya konmasında çok yakın bir rol oynadılar. Mezopotamya’nın kadim şehirlerinde meleklerin rölyefleri (kabartmalar) keşfedildi ve Dünya üzerinde var olduğu bilinene en eski yazıtlarda Sümer çiviyazısı silindirleri ...

Devamını Oku »

MEDYUM KİMDİR?

10953428_1537495253191011_6985239636789225225_n

  Bedensiz varlıklarla ruhsal bağlantı kurup, insanlarla ruhlar arasında iletişimi sağlayan, hassas yapılı, özel yeteneklere sahip kimseye medyum denir. Medyumluk, yapmış olduğu fonksiyon ve meydana getirmiş olduğu işler bakımından dünyanın en eski irtibat aracıdır. Medyumlar göksel dünyayla, yani ahiret dediğimiz ...

Devamını Oku »